• sdc
  • sdc
  • sdc
  • sdc
  • sdc
  • sdc
  • sdc
  • sdc
  • sdc

1. Spel-, op- en afbouwcondities

1.1 In de speelruimte is voldoende netvoeding, 2 geaarde groepen.

1.2 De ruimte die wij gebruken hangt af van de te spelen voorstelling.
De afmetingen kunt u bekijken bij de voorstellingsinformatie op onze website: www.1-2hupsakee.nl. alsmede de benodigde opbouw- en afbouwtijd.

1.3 Indien er een podium is staat deze stevig en zijn de podiumdelen aan elkaar bevestigd. De speelruimte bevindt zich op de begane grond of is bereikbaar via een lift.

1.3 De speelruimte is ten behoeve van het laden/lossen van decor en apparatuur op een redelijke afstand benaderbaar en is vrij/leeg op dag en tijdstip van aankomst als afgesproken zodat er direkt kan worden opgebouwd.

1.4 Er is zitgelegenheid voor het publiek.

1.5.Er is een door de boeker aangewezen zaalverantwoordelijke aanwezig, die erop toeziet dat de voorstelling goed kan worden voorbereid (stroompunten aanwijzen). Verder dient deze zaalverantwoordelijke ervoor te zorgen dat de bezoekers zich naar de normaal wenselijke regels gedragen.

Indien de boeker niet (voldoende) zorg heeft gedragen voor de spel-, op- en afbouwcondities, behoudt Kindertheater 1-2 Hupsakee zich het recht voor de voorstelling te annuleren. De boeker is in dat geval nog steeds de afgesproken prijs verschuldigd.

1.6 1-2 Hupsakee is niet verantwoordelijk voor kaartverkoop en/of controle hierop.

 

2. Aansprakelijkheid
2.1 Kindertheater 1-2 Hupsakee kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen. De boeker is hiervoor verantwoordelijk. De boeker vrijwaart Kindertheater 1-2 Hupsakee voor schadeclaims van derden.

2.2 De boeker is aansprakelijk voor schade aan apparatuur veroorzaakt door een optredende storing in de stroomvoorziening voor, tijdens of na afloop van de voorstelling, alsmede voor door boeker en/of zijn publiek veroorzaakte schade aan eigendommen van Kindertheater 1-2 Hupsakee, voor, tijdens en na afloop van de voorstelling. Schade zal door de boeker worden vergoed.

2.3 De boeker is verantwoordelijk voor de te heffen kosten door het buro voor muziekrechten Buma Stemra te Amstelveen, alsmede voor de kosten voor evt overige benodigde vergunningen

 

3. Overmacht
3.1 In geval van overmacht, waaronder begrepen ziekte/arbeidsongeschikheid van een van de medewerkers van Kindertheater 1-2 Hupsakee, heeft laatstgenoemde het recht de voorstelling naar een in redelijkheid te bepalen latere datum te verschuiven of deze te annuleren in overleg met de boeker.

3.2 De boeker heeft in geval van verschuiving of annulering geen recht op de hieruit voorkomende kosten.

 

4. Annulering
Eventuele annulering van een geboekte voorstelling dient schriftelijk/per e-mail te gebeuren. De gemaakte onkosten zullen in rekening gebracht worden.

 

5. Betaling
De betaling dient te gebeuren binnen 30 dagen na gespeelde voorstelling.